Privacyverklaring

Flower of the Universe verwerkt je persoonlijke gegevens naar aanleiding van je bestelling of aankoop. De gegevens dienen voor klantenbeheer en om nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het te mailen naar info@floweroftheuniverse.be. Langs die weg kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze aanpassen, laten wissen of vragen ze over te dragen.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).