Over mij

Mijn passie voor de Engelse taal- en letterkunde zorgde ervoor dat ik Germaanse talen ging studeren. Ik ontdekte hoe literaire en culturele stromingen elkaar in golfbewegingen afwisselen en als het ware uit elkaar ontstaan. Dat fascineerde me mateloos. Daarnaast werd ik geboeid door hoe woorden uit verschillende talen vaak eenzelfde bron hebben. Alles bleek met alles verbonden te zijn.
In het onderwijs werkte ik naast lessen Nederlands en Engels ook een seminarie uit waarin mijn ware passie boven water kon komen. ‘JeZelf zijn’ bood geen theorie, maar liet leerlingen ervaren wie je bent wanneer je het stil maakt en laat zijn wat er is.

Ondertussen verdiepte ik me gedurende jaren in talloze onderwerpen op het vlak van spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling, deed ik ervaring op als assistent in een praktijk voor energetisch werk en volgde ik onder andere een jaar NLP en een opleiding in systemisch werk.

En toen werd ik eenenveertig en besloot mijn ziel dat ik genoeg van op een afstand naar het leven gekeken had. Ik mocht het nu ook maar eens gaan leven. Blijkbaar had ik eerst wat rake klappen nodig vooraleer ik wilde stilstaan bij waar en hoe mijn eigenheid ondergesneeuwd raakte. Ik zie nu dat ik mezelf heb láten ondersneeuwen. Ik ervaar elke dag dat het anders kan. Dat je de dingen in handen kan nemen. Dat dat leidt naar een magisch leven. ‘Zoekt en gij zult vinden.’ Laat ons zeggen dat ik de proef op de som genomen heb.

Terwijl ik vijf jaar stilstond en het stormde in mij, ben ik gaan schrijven. Ik schreef omdat ik wist dat het een boek zou worden. Ik schreef, ook al zag ik niet waar het verhaal naartoe ging. Ik schreef en zag dat de tekst niet alleen voor mij bedoeld is. Hij is dóór mij gekomen, om te delen.

Vandaar: Het Boek van Alles. Of voor nu toch alvast de eerste twee delen.

Ik schreef, ook al zag ik niet waar het verhaal naartoe ging. Ik schreef omdat ik wist dat het een boek zou worden.